Výroba a montáž funkčného prieduchu v kapote

Hlavným cieľom každého seriózneho prieduchu je splniť základné kritérium – funkčnosť. V jednej z predošlých montáží sme Vám opísali zapracovanie funkčného prieduchu bežne dostupného laminátového výlisku. Nie každý však chce hoci zaujímavý, ale predsa „sériový“ prieduch. Dnes prinášame stručný opis hlavných krokov pri výrobe vlastného prieduchu v kapote auta.

Výroba a montáž funkčného prieduchu v kapote

Výroba a montáž funkčného prieduchu v kapote

Prvým krokom je rozhodnutie, na čo má prieduch slúžiť. Následne je nevyhnutne potrebná konkrétna predstava, ako má vyzerať. Od toho sa odvíja tvar, rozmery a umiestnenie. V neposlednom rade je vhodné k funkčnosti primiešať i kúsok dizajnérskeho cítenia. V našom prípade sme riešili prívod vzduchu k športovému vzduchovému filtru. Predstavou Johnyho (X-dream) bolo vyrobiť jednoduchý prieduch výrezom do kapoty a privarením bočných stien z častí plechu. Zdanlivou maličkosťou však v celkovom efekte vytvoril, práve spôsobom rozdielneho zrezania jednotlivých častí, dizajnovo už na prvý pohľad veľmi vkusný prieduch. O čom hovorím? Uvidíte na záver. Najprv však poďme k jednotlivým krokom takejto montáže.

Výroba a montáž funkčného prieduchu v kapote

Výroba a montáž funkčného prieduchu v kapote

Rozmery a tvar plánovaného prieduchu sme vymerali a vyznačili pomocou fixky a lakovníckej pásky priamo na kapotu. Môžeme rezať. V prípade, že režeme do kapoty priamo na aute (ako to bolo i v prípade našich počiatočných prác), nezabúdame chrániť motor, čelné sklo a ostatné časti vozidla dôkladným pozakrývaním pred možným zásahom horúcimi kovovými pilinami. Najskôr sme vyrezali otvor v tvare jemne šikmo orientovaného U (pozri obrázky). Stlačením a sklopením oddelenej časti neskôr vznikne spodná časť vyrábaného prieduchu. Následne jemne rozšírime do strán vrchné hrany podľa vopred vymeraného značenia – vznikne tým otvor väčší, ako je pôvodne zrezaná časť.

Výroba a montáž funkčného prieduchu v kapote

Výroba a montáž funkčného prieduchu v kapote

Kapotu demontujeme. Odstraňujeme časť odrezanej vnútornej výstuhy, lepidlo a dôsledne pripravíme na zváranie. Výšku otvoru pre prívod vzduchu sme určili na 4 cm a podľa toho vzápätí vystrihujeme z plechu „bočnice“. Myslíme tým dielce z plechu trojuholníkového tvaru, ktoré následne privaríme po stranách, a tým dotvoríme výslednú podobu prieduchu. Neskôr zabrúsime zvary z vonkajšej i vnútornej strany a takto pripravenú kapotu postúpime na lakovnícke práce. Pre dotvorenie celkovej predstavy ešte na obrázkoch môžete vidieť finálne zapracovanie prieduchu z oboch strán.

Výroba a montáž funkčného prieduchu v kapote

Výroba a montáž funkčného prieduchu v kapote

Ešte zopár slov k funkčnosti a k tomu, čo na obrázkoch nevidno. Otvor prieduchu v kapote vyúsťuje do vopred vyrobenej „krabice“ (air boxu), do ktorej prúdi vzduch náporom. V nej umiestnený filter si z cirkulujúceho vzduchu odoberie potrebné množstvo. Úlohou air boxu je zabrániť nasávaniu tepla z motorového priestoru a zároveň udržať prívod chladného vzduchu. Funkčnosť nami vyrobeného prieduchu sa znásobuje tým, že otvor ústiaci do air boxu je až za vzduchovým filtrom, čím ho chráni pred vodou.

Výroba a montáž funkčného prieduchu v kapote

Výroba a montáž funkčného prieduchu v kapote

V čom je dizajnovo pozoruhodný? Všimnite si véčkový tvar bočných stien prieduchu, dosiahnutý užším zrezaním spodného plechu oproti vrchnému. Nepôsobí už na prvý pohľad lepším dojmom v porovnaní s inými, hoci pekne vypracovanými, ale s „natvrdo“ kolmo privarenými plechmi?

Výroba a montáž funkčného prieduchu v kapote