X-Dream Group, s.r.o.
Za stanicou 10, 831 04 Bratislava
• info@x-dream.sk

IČO: 46 902 961
DIČ: 2023742589
IČ DPH: SK2023742589

                Prevádzka autoservisu a lakovne Za stanicou 10 je ZRUŠENÁ.