Z Japonca “Custom”

Pre menej zainteresovaných je toto príležitosť dozvedieť sa, čím sú niektoré autá, ktoré ich môžu svojím zjavom zaujať napríklad aj v raňajšej zápche, výnimočné. Pevne verím, že ak ste autá, ktorým sa budeme venovať už videli, veľmi radi si ich pozriete opäť. V montážach si pre zmenu budete mať možnosť prečítať o tom, ako niektoré…